Regulamin Hotelu Biały Gościniec

1.  Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.
2.  Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
3.  Hotel ma obowiązek zameldowania każdego Gościa. W tym celu Goście zobowiązani są do okazania
dokumentu stwierdzającego tożsamość pracownikowi Recepcji.
4.  Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa
termin najmu pokoju. Hotel potwierdza przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.
5.  W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
6.  Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim. Odwiedziny w pokoju hotelowym mogą
odbywać się do godziny 22:00.
7.  Jeśli Gość pod wpływem alkoholu zakłóca pobyt innych Gości lub funkcjonowanie Hotelu może zostać
z niego usunięty. W przypadku zażycia środków odurzających zostaje z niego usunięty niezwłocznie.
8.  Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin,
wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym bądź naruszył dobra osobiste pozostałych Gości lub pracowników
Hotelu.
9.  Gość powinien zawiadomić Recepcje o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
10. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy bądź osób odwiedzających.
11. Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę samochodu bądź innego pojazdu pozostawionego na
parkingu Hotelu ponosi Gość lub inna osoba korzystająca z usług Hotelu do której należy pojazd.
12. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, oprócz stref wyznaczonych,
np. schody wejściowe do budynku. Zapach dymu oznacza konieczność dearomatyzacji
w kwocie 900 zł, która zostanie doliczona do rachunku Gościa.
13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń,
takich jak: grzałki, żelazka elektryczne, czajniki bezprzewodowe oraz innych podobnych urządzeń niestanowiących
wyposażenia pokoju hotelowego.
14. Gość zobowiązany jest zostawić klucze w Recepcji za każdym razem, gdy opuszcza Hotel. Zgubienie kluczy
wiąże się z dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
15. Hotel zapewnia:
• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu hotelowym,
• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę lub życzenie.

 

Obsługa Hotelu jest do dyspozycji Gości 24h. Chętnie służy pomocą i rada w Recepcji
bądź pod numerem telefonu 23 661 61 61 lub 609 342 706.

Kierownictwo Hotelu